Visie

Inspectu is gespecialiseerd in het testen en accepteren van informatiesystemen.
Dit vanuit de gedachte dat testen meer is dan alleen ICT.

Inspectu helpt bij het identificeren en localiseren van risicogebieden binnen
* de techniek,
* de processen
* en de mens (kennen en kunnen).

Succesvolle implementatie van informatiesystemen gaat immers over het perfecte samenspel tussen deze drie entiteiten.
Deze leveren niet alleen inzicht of het systeem er klaar voor is, maar vooral of de organisatie klaar is voor het in gebruik nemen van het informatiesysteem.

“Testen kost geld. Niet testen kost een vermogen.”

info@inspectu.nlLinked-In